چرا نوریتو جای خوبی برای فروش کالاست؟

۲۴ ساعته در تمام هفته، می‌توانید سفارش دریافت کنید و بفروشید

می‌توانید بسته‌بندی و ارسال را به نوریتو بسپارید یاخودتان ارسال کنید.

بعد از تایید ثبت‌نامتان، تمام مراحل فروش آنلاین را یاد می‌گیرید.

طی حداکثر ۱ هفته تسویه انجام می‌شود و آمار جزيي را دریافت می‌کنید.

با تبلیغات کلیکی و استفاده از پنل، فروشتان افزایش پیدا می‌کند.